DỊCH VỤ GOM HÀNG

Người mua hàng có thể mua hàng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau và cần dịch vụ gom hàng từ các nhà cung cấp rồi đóng chung vào 1 container. SEAROAD cung cấp cung cấp dịch vụ gom hàng lẻ (LCL), sắp xếp, phân loại, làm chứng từ và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. Dịch vụ này bao gồm:

  • Lấy hàng từ nhà cung cấp
  • Chuyển tới kho CFS
  • Tiến hành đóng hàng vào container
  • Thông quan hàng hóa
  • Xếp hàng lên tàu
  • Vận chuyển hàng tới cảng đích
  • Giao nguyên container cho người mua tại cảng đích

Liên hệ với SEAROAD để tiến hành booking:

SEAROAD COMPANY LIMITED

Tel: 84 (024) 36525 666 Email: cus01@searoad.com.vn; cus02@searoad.com.vn ; cus@searoad.com.vn

Website: www.searoad.com.vn