KHAI THUÊ HẢI QUAN

Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

SEAROAD cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho hàng FCL, LCL, các lô hàng máy móc đã qua sử dụng, hàng thực phẩm đồ uống đóng chai, kèm theo dịch vụ làm VSATTP. 

Các dịch vụ hỗ trợ khác gồm:

* Kiểm tra VSATTP. Xin giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

* Kiểm dịch thực vật, động vật

* Làm c/o (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa)

* Dịch vụ xin giấy công bố thực phẩm, mỹ phẩm, bánh kẹo, rượu nhập khẩu.

* Đăng kiểm máy móc mới & đã qua sử dụng nhập khẩu

Liên hệ chúng tôi: SEAROAD COMPANY LIMITED

BOOKING & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
BOOKING & CUSTOMER CARE