KHAI THUÊ HẢI QUAN

Dịch vụ khai thuê hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng các mặt hàng như: Hóa chất, thép các loại, gỗ,trang trí nội thất, nhựa, trang thiết bị máy móc, thực phẩm (bao gồm cả dịch vụ giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm) … các mặt hàng thông thường khác

Thực hiện thông quan cho tất cả các loại hình như kinh doanh, đầu tư, tạm nhập tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…Tùy thuộc vào từng loại hình thông quan khác nhau, chúng tôi đảm bảo các giai đoạn được thực hiện một cách an toàn và nhanh nhất  (từ khâu mở hợp đồng gia công đến khi thanh khoản hợp đồng gia công,  từ khâu lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu).

Các dịch vụ hỗ trợ khác gồm:

* Kiểm dịch thực vật

* Kiểm dịch động vật

* Dịch vụ xin c/o, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

* Dịch vụ xin giấy công bố mỹ phẩm

* Dịch vụ xin giấy công bố thực phẩm, bánh kẹo nhập khẩu

* Dịch vụ xin giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Hãy liên hệ với chung tôi , để được phục vụ một cách chuyên nghiệp và uy tín nhất.