HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bộ phận bán hàng
sales dept

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHO HÀNG
WAREHOUSING SERVICES

BOOKING & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
BOOKING & CUSTOMER CARE

CHỨNG TỪ
DOCUMENTATION

 • Điện thoại: 84 (024) 36525 666 – 84 (024) 39711 888  – Máy lẻ :101 
 • DD: 84-090.176.5528 // 090.227.0928
 • Zalo:  0766.178.955 (Message only)
 •  Email: cus01@searoad.com.vn;
 •  Skype: cus01.searoad
 •  Website: www.searoad.com.vn

HÓA ĐƠN
INVOICING

 • Điện thoại: 84 (024) 36525 666 – 84 (024) 39711 888  – Máy lẻ :105
 • DD: 84-090.176.5528 // 090.227.0928
 • Zalo:  090.227.0928 (Message only)
 •  Email: Acc01@searoad.com.vn;
 • Website: www.searoad.com.vn