Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

SEAROAD phấn đấu trở thành Công ty Logistics hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ ngành logistics của khu vực Đông Nam Á; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy, góp phần phát triển ngành thương mại quốc tế của Việt Nam và toàn cầu.

SỨ MỆNH

“Hòa nhập – Phát triển”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Chuyên nghiệp – Tận tâm – Uy tín”

SEAROAD luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

SEAROAD Luôn đảm bảo đúng giờ, tuân thủ kỷ luật, làm việc năng suất.

SEAROAD luôn không ngừng học tập, cải tiến dịch vụ. Giữ tín nhiệm với khách hàng và các đối tác.